Hoogbegaafd en beelddenken

test beelddenkenOm een blog te gaan schrijven over beelddenken is wat twijfelachtig, maar ik zal toch een poging doen. Het kan zijn dat ik her en der wat mening toevoeg. Ook heb ik vragen over het denken in beelden, maar meestal lost zich dat tijdens het schrijven wel op…

Beelddenken is het denken in beelden, plaatjes en filmpjes. Overigens wordt ieder mens geboren als beelddenker en zodra er schriftelijke taal wordt aangeboden gaat de grootste groep (zo’n 95%) over op een auditieve manier van informatieverwerking. Tussen de vijf en zeven procent blijft beelddenker. Bij hen is de rechterhersenhelft dominant.

In deze rechterhersenhelft zit de intuïtie, gevoelens, gewaarwordingen en indrukken. Ook het holistische denken, het vermogen om verbanden te leggen en processen te doorzien zit aan deze kant. Deze hersenhelft denkt vanuit een totaalbeeld, heeft verbeelding, heeft ritmegevoel (hier zit al een vraag: Als de linkerhersenhelft sterk is in analytisch denken, past een ritme daar dan ook niet in?), heeft ruimtelijk inzicht, beleeft de wereld, overziet snel complexe situaties, associeert en heeft een geweldige fantasie.

Hoe herken je dan een beelddenker? Ze zijn vaak creatief, hebben een geheel eigen visie en een eigen manier om problemen op te lossen, eigen humor, nemen veel tegelijkertijd waar, kunnen sneller afgeleid zijn door nieuwe prikkels of dromerig overkomen. Vaak kijkt een beelddenker naar boven als je met hem of haar in gesprek bent.

Een beelddenker is gevoelig. Dat is ook niet zo vreemd als je bedenkt dat de ‘gevoelskant’ (de rechterhersenhelft) sterker ontwikkeld is. Wie sensitief is, is gevoelig voor prikkels. De plaatjes die de beelddenker de hele dag voor zich ziet, zijn ook allemaal prikkels.

Als je een taaldenker bent verwerken je hersenen ongeveer twee woorden per seconde. Een beelddenker verwerkt ongeveer 32 beelden per seconde. Dat kan dus best vermoeiend zijn en logischerwijs tot gevolg hebben dat de beelddenker meer tijd en ruimte nodig heeft om alles te verwerken. Een ‘vol’ werkgeheugen levert verminderde concentratie op. Een gevolg daarvan kan zijn dat de instructie minder goed geland is en het resultaat van een toets tegenvalt.

In het ‘talige’ onderwijs ondervinden beelddenkers vaak problemen, omdat ze allerlei associaties kunnen maken bij een onderwerp. Op dag 1 vertelt de juf over het vliegtuig (de beelddenker denkt aan vakantie), op dag 2 over een helikopter (de beelddenker denkt aan het leger)en op dag 3 over een luchtballon (de beelddenker denkt aan de wolken). Als de juf dan op dag 4 zegt dat we geleerd hebben over de luchtvoertuigen, dan kan dit verrassend en verwarrend overkomen, omdat de beelddenker in zijn beleving het heeft gehad over de vakantie, het leger en de wolken.

Veel beelddenkers zijn terug te vinden onder de mensen die het ‘label’ ADD, ADHD of Autisme hebben gekregen. Beelddenken is echter geen stoornis.

Hoogbegaafden lijken vaak beelddenker. Het is een andere manier van denken. Hoogbegaafden hebben een goede samenwerking tussen beide hersenhelften, waardoor deze kinderen zowel auditief, als visueel sterk zijn. Toch is niet iedere beelddenker hoogbegaafd.

Mocht je als leerkracht het gevoel hebben dat er meer in de leerling zit dan je op dit moment ziet, verander dan je manier van lesgeven. Gebruik visuele ondersteuning (niet alleen een som of een woord op het bord schrijven). Werk vanuit het geheel, maak het nut duidelijk. Sluit aan bij de beleving van de leerling. Geef de leerling tijd en ruimte.

In het boekje ‘De gids over beelddenkende kids’ van Scrivo Media staan 80 praktische tips om om te kunnen gaan met beelddenken.

De afbeelding bij deze blog is een klein testje. Lees hardop de kleuren voor die je ziet, niet het woord dat er staat.


Kwaliteit of uitdaging voor de leerkracht?

Hoogbegaafdheid_btswDat (hoog)begaafde kinderen, adolescenten en volwassenen kwaliteiten hebben valt niet te ontkennen. Iedereen heeft immers kwaliteiten. Het hoofddoel van het onderwijs is naar mijn weten nog steeds zo veel mogelijk van deze kwaliteiten te benutten en vaardigheden aan te bieden, zodat het volledige potentieel van de leerling uiteindelijk kan worden ingezet. Om deze kwaliteiten te zien, kan het ook raadzaam zijn om mogelijke problemen hieraan te verbinden. Dit met als achterliggende gedachte dat deze gedragskenmerken als gevolg van het onvoldoende benutten van de sterke punten zichtbaar kan worden. Deze mogelijke problemen kunnen een misdiagnose veroorzaken. Dat deze misdiagnose verstrekkende gevolgen kan hebben voor de ontwikkeling van de mens behoeft waarschijnlijk ook geen verdere uitleg.

Ik zal hieronder een overzicht geven van sterke punten van begaafde mensen met daarnaast hun mogelijke problemen. Dit overzicht is al in 1999 door J.T Webb e.a. opgesteld.

 

 

Kan snel informatie opnemen en onthouden.

Ongeduld met traagheid van anderen; afkeer van sleur en discipline; kan zich verzetten tegen het leren van basisvaardigheden; kan gedachten onnodig complex maken.

Weetgierige houding, intellectuele nieuwsgierigheid; motivatie van binnenuit; zoeken naar de betekenis van zaken.

Stelt gênante vragen; heeft een sterke wil; wijst leiding af; schijnt bovenmatig veel interesse te hebben; verwacht hetzelfde van anderen.

Vermogen om tot de essentie van zaken te komen, abstraheren, samenvatten; houdt van het oplossen van problemen en intellectuelen activiteiten.

Verwerpt details of laat ze weg; verzet zich tegen oefenen of discipline; zet vraagtekens bij onderwijsmethodes.

Ziet oorzaak-gevolg verbanden.

Vindt het moeilijk niet-logische zaken te accepteren, zoals gevoelens, tradities of zaken die ‘in goed vertrouwen’ moeten worden aangenomen.

Is waarheidlievend, hecht aan gelijkwaardigheid en rechtvaardigheid.

Is waarheidlievend, hecht aan gelijkwaardigheid en rechtvaardigheid.

Organiseert graag zaken en mensen in structuur en orde; zoekt mogelijkheden tot systematiseren.

Bedenkt gecompliceerde regels of systemen; kan als bazig, brutaal of overheersend gezien worden.

Grote woordenschat en goede mondelinge uitdrukkingsvaardigheid; diepgaande kennis met betrekking tot onderwerpen waarin leeftijdgenoten nog niet geïnteresseerd in zijn.

Gebruikt verbale capaciteiten om bepaalde situaties te vermijden of eraan te ontsnappen; de school en leeftijdgenoten vervelen hem; wordt door anderen als een ‘betweter’ beschouwd.

Kritisch denkvermogen; heeft hoge verwachtingen; is zelfkritisch en evalueert anderen.

Kritisch of intolerant jegens anderen; kan ontmoedigd of depressief raken; perfectionistisch.

Observeert scherp; bereidheid om ongebruikelijke zaken op hun merites te beoordelen; staat open voor nieuwe ervaringen.

Overmatig op bepaalde zaken gericht zijn; kan soms onnozel overkomen.

Creatief en inventief; pakt zaken graag anders aan.

Kan plannen verstoren of verwerpen wat al bekend is; wordt door anderen als anders en ‘buitenbeentje’ beschouwd.

Hoge mate van concentratie; lange aandachtsspanningsboog met betrekking tot interessegebieden; doelgericht gedrag; volhardend.

Wordt niet graag gestoord; verwaarloost plichten of mensen als hij geconcentreerd bezig is met iets dat hem interesseert; kan koppig overkomen.

Gevoeligheid; hoog empathisch vermogen; de wens om door anderen geaccepteerd te worden.

Gevoelig voor kritiek of de afwijzing door leeftijdgenoten; verwacht van anderen dezelfde waarden; behoeft succes en erkenning; kan zich anders en vervreemd voelen.

Veel energie; alertheid; geestdrift; perioden van intense spanning.

Wordt gefrustreerd door gebrek aan activiteiten; geestdrift kan de schema’s van anderen verstoren; heeft constant stimulans nodig; kan worden gezien worden als hyperactief.

Onafhankelijk; werkt graag zelfstandig; vertrouwt op zichzelf.

Kan de inbreng van ouders of klasgenoten verwerpen; non-conformistisch; kan onconventioneel zijn.

Verschillende interessegebieden en bekwaamheden; veelzijdigheid.

Kan chaotisch overkomen; gefrustreerd door tijdgebrek; anderen kunnen verwachten dat hij of zij altijd alles kan.

Groot gevoel voor humor.

Kan situaties in het absurde trekken; humor wordt niet altijd door leeftijdgenoten begrepen.

 

Bron:

Webb, J. T. (2005). De begeleiding van hoogbegaafde kinderen: een praktische gids voor ouders en andere opvoeders. Assen: Koninklijke Van Gorcum Uitgeverij.

 

 

 


Druk? 2

2002 - 2003 kinderendrukEigenlijk had ik twee dagen geleden al iets willen posten. Eigenlijk heb ik nu geen tijd. Eigenlijk zijn er zaken die belangrijker zijn. Eigenlijk…

Dat wegschuif-gedrag, dat is vast herkenbaar voor veel mensen. Als je dan ook nog gezegend bent met een brede  interesse, dan is prioriteiten stellen wel het laatste wat je doet. Ik heb dan op die momenten echt geen idee waar ik moet beginnen, dus is het makkelijker om het dan maar niet te doen. Maar enfin….nu we toch bezig zijn, gaan we er ook maar iets van maken.

Ik neem u even mee naar mijn bezoekje aan de bakker afgelopen zaterdag. Daar begon namelijk het bruisende idee….

Vaak wordt gezegd dat begaafde kinderen zich onbegrepen voelen. Volwassenen ook nog wel, maar zij hebben meer de mogelijkheid om zich aan te passen. Ik word dus wakker rond een uurtje of 6, de jongste heeft een weekend wekker (door de week niet wakker te krijgen en in het weekend niet in slaap te krijgen), met zo’n golvende hersenpan waarin alle woorden en zinnen op tenminste 4 manieren worden geïnterpreteerd. Voor het werk moesten nog wat rapporten geschreven worden en daar had ik even tijd voor. Om 8 uur naar de bakker.

In de auto op weg naar het winkelcentrum krijg ik een whatsapp. Een afbeelding van een broodactie bij Bakker Bart met als aanbieding “Melk- en volkorenbrood. 2 broden voor €3,50” Mooie actie, de ondertitel van mijn vrouw luidde: ‘1 melk en 3 volkoren graag. Wel van deze aanbieding’ Mijn antwoord was als volgt: ‘Zal ik er dan 4 meenemen? Gezien de aanbieding…’ Werd mij daarop de vraag gesteld hoeveel 1 en 3 was… Nu moet je weten dat we het onderwerp ‘melk’ ook al ter sprake hadden gebracht en ik meestal melk haal bij de supermarkt daar tegenover. Oftewel, een typisch voorbeeld van je niet begrepen voelen…

Maar oke, ik sta zo lekker golvend te wachten bij de bakker, komt er een man naast me staan. De bakkeres/ bakkerin/ jongedame/ behulpzaam menswezen/ … vraagt vriendelijk: ‘wie kan ik helpen?’ Waarop deze meneer zegt: ‘Doe mij maar een tijgerin’

Je kunt je voorstellen dat ik niet helemaal wist wat ik moest denken, maar toen de jongedame aan de andere kant van de toonbank een tijger wit uit de stelling haalde, bedacht ik me dat ik het misschien wel verkeerd had verstaan.

Vervolgens stelt de jongedame dezelfde vraag aan een andere man en deze man geeft het volgende antwoord: ‘Doe mij maar 10000 bolletjes’ Ik wist even niet waar ik het had. gelukkig bleken het 10 Duitse bolletjes te zijn.

Stap je het huis weer binnen, de rest van het gezin is ook in het land der wakkeren, stelt je dochter de vraag: ‘Wie ben jij? Geef je over…’ Niks mis mee, maar de laatste zin kwam er wat vragend uit. Gelukkig begreep mijn dochter de opmerking: ‘Nee ik ben niet misselijk’ Gevalletje wel begrepen worden, zij lag namelijk dubbel van het lachen. Ik zou mij zo kunnen voorstellen dat u als lezer dit niet doet.

Dan maar even de sociale media volgen. Vind ik daar een stuk over ADHR. Nu ben ik redelijk bekend met de labeltjes,maar deze kende ik nog niet. Ik stel voor dat u het stuk ook leest via de link. Dan begrijpt u waarschijnlijk wat ik bedoel.

Ik heb de rest van de dag moeite gehad om de rapporten in te vullen. de kans bestaat dat u dat ook begrijpt. Overigens waren er zaterdag geen onbegrepen momenten meer. Wel energie en schoonouders die terugkwamen van vakantie en losgeslagen kinderen en kinderen die geen verrassingen kunnen bewaren en kinderen die eten willen koken en mooi weer en was het klokje alweer rond…

Gaan we een dag verder. Zondag 19 juni, de dag der dagen, zo’n dag dit jaar waar je als vader blij van wordt. Althans dat doet de media u geloven. Vaderdag, ook weer zo’n onbegrepen dag. Heerlijk om 6 uur wakker gemaakt met cadeaus van de kinderen. Vervolgens weer aan de rapporten om 9 uur in het zwembad, om half 11 aan de stofzuiger, om 1 uur aan de lunch, om 3 uur aan de taart, om 5 uur op de bowlingbaan, om 6 uur aan tafel, om half 8 de kinderen naar bed, om half 9 hardlopen en om half 10 weer aan de rapporten. Ik begrijp dat niet. De optelsom was wel positief trouwens. Mijn dochter wint eigenlijk nooit met bowlen, omdat haar vader eenmaal heel fanatiek is, maar papa gooide de laatste bal helaas in de goot waardoor hij 2 punten tekort kwam en zij voltrots zat te stralen. Dat was naast de cadeautjes en het samenzijn, denk ik, toch wel mijn vaderdag momentje.

Maandag 20 juni. In het onderwijs zit je in deze laatste fase van het jaar structureel over deadlines heen. Vroeger deed me dat niet zoveel, tegenwoordig kom ik erachter dat ikzelf niet eens de oorzaak ben, maar de samenloop van meerdere partijen. We moesten wat kinderen verdelen met het oog op volgend schooljaar. Onzen school, regulier onderwijs, krijgt volgend schooljaar twee Zeer Moeilijk Lerende leerlingen. Onze school heeft een inclusieve gedachte, dus dat is geen probleem. Ik hoor u denken, maar…. Daar komt ie. De verdeling vindt plaats op grond van de keuze van de leerlingen. Niet helemaal. De kinderen mogen 4 klasgenootjes kiezen en de leerkrachten, interne begeleiding, bouwcoördinator, directie en andere mensen gaan dan samen kijken welke kinderen het best bij elkaar kunnen. Iedereen vindt iets van de kinderen, iedereen vindt iets anders van de kinderen, 2 uur verder en er staat een blauwdruk op papier. Een week later zit de hele meute weer 2 uur bij elkaar en uiteindelijk zaten we dus maandag weer bij elkaar, want de groep waar de twee nieuwe leerlingen zouden komen, bleek qua zwaarte iets teveel voor een leerkracht, dus moesten er kinderen weer verplaatst worden, waardoor de vriendjes en vriendinnetjes ook weer mee moesten en we uiteindelijk weer 90 minuten bij elkaar hebben gezeten. Ik verwacht dat dit nog niet de definitieve versie zal zijn.

Dinsdag 22 juni. Kinderen in de klas hadden last van een aankomende storm. Nou ja, ik had last van hun last van de aankomende storm en in het bijzonder van de windmaker. Ik begrijp niet dat een groep zo beïnvloed kan worden door 1 leerling. We hadden het toch over onbegrip? Oh nee, over druk…

Dit is een afspiegeling van ongeveer 4% van mijn gedachten. Alle associaties daar gelaten. Misschien kunt u zich dan voorstellen dat hoogbegaafde mensen, in het bijzonder kinderen op de basisschool, enorm afgeleid kunnen worden. Stel je dan voor dat je als leerkracht er ook nog eens een hoop druk op legt en uitlegt dat doorwerken wel heel belangrijk is voor je toekomst en voor je voorlopige advies en je zelfvertrouwen en …

Nou dat dus…

Hierbij mijn excuus dat ik niet eerder een berichtje heb achtergelaten, maar het was wat druk in en uit mijn hoofd…


Dyslexie en wanneer de stoornis storend is…

Een leerstoornis als dyslexie is lastig te herkennen bij begaafde leerlingen. Dit komt doordat deze leerlingen in vergelijking met gemiddelde leerlingen met dyslexie vaak nog relatief goede resultaten behalen. Vanwege het onzichtbare karakter van de stoornis heb ik de kenmerken, signalen en mogelijke gevolgen uiteengezet in de tijd dat de leerling de basisschool doorloopt. Aan de hand van deze chronologische volgorde werk ik toe naar de conclusie op de stelling in de titel.

Wanneer we kijken naar de definitie van dyslexie, dan komen we het volgende tegen: Dyslexie is een stoornis die gekenmerkt wordt door een hardnekkig probleem met het aanleren en het accuraat en/of vlot toepassen van het lezen en/of spellen op woordniveau (Van der Leij, et al., 2003) Ergo kinderen met dyslexie hebben problemen met lezen en spellen. Ze maken trage vorderingen in hun leesproces en de spellingresultaten blijven achter bij het gemiddelde. Dit laatste blijkt nogal van belang als we het hebben over begaafde leerlingen met dyslexie. In de praktijk wordt dyslexie minder vaak (h)erkend bij deze doelgroep. Niets is echter minder waar. Ook begaafde leerlingen kunnen belemmerd worden door een leerstoornis.

Dyslexie is dus een lees-/spellingprobleem op woordniveau. Het etiket kan worden opgeplakt, maar daarmee is het probleem niet opgelost. Het stempel kan anderzijds ook worden gezet zonder dat de leerling zelf last heeft van het probleem. De leerkracht kan namelijk ook vinden dat het lees-/spellingniveau van de leerling onvoldoende is en stuurt dan aan op een dyslexieverklaring. Er is een aantal belemmeringen die dyslexie met zich meebrengt. Automatiseringsproblemen, een beperkt korte termijn-geheugen, woordvindingsmoeilijkheden, motorische vaardigheden, rekenproblemen (Wentink & Verhoeven, 2004). Vanwege de hardnekkigheid en de complexiteit van de stoornis vinden leerkrachten het al snel een probleem, maar is het dat ook? Bij dyslecten zonder informatie over de intellectuele vermogens leg je als leerkracht de link tussen geleverde prestaties en het ontwikkelingspatroon, begaafdheid en dyslexie niet zo snel. Een intelligentieonderzoek is dus een onderdeel van een onderzoek naar dyslexie.

Vooralsnog nog weinig antwoord op de vraag: Wanneer is de stoornis storend? Zolang de leerling geen negatieve gevolgen ondervindt van de stoornis, zou je voorzichtig kunnen stellen dat de stoornis niet storend is. In onze huidige maatschappij, die gericht is op prestaties op academisch niveau, is er wel een zorg als de leesontwikkeling moeizaam verloopt of het spellingniveau achterblijft. Bij de begaafde leerling is deze zorg vaak minder aanwezig, omdat het lees- en spellingpeil vaak nog bovengemiddeld is. Er is dus op school geen reden tot veranderend handelen op dit gebied. Je ziet wel een klein verschil in vergelijking met de ontwikkeling op rekengebied, maar leerkrachten zien dit vaak niet als reden om hier extra aandacht aan te besteden. Aan de andere kant stellen Sternberg, Jarvin en Grigorenko in ‘Explorations in giftedness’ dat het label ‘leerstoornis’ sterk afhankelijk is van de context en de maatschappij waarin hij leeft en wat die maatschappij als passend acht voor gave of leerstoornis. Bij de Masaï in Kenia is het belangrijker om te weten hoeveel stuks vee je hebt, dan om goe te kunnen lezen. Om een antwoord te kunnen geven op de beginvraag is het raadzaam om eens goed in te zoomen op de signalen vanaf de kleuterperiode en belangrijker nog, de mogelijke gevolgen van de stoornis.

Wanneer is de stoornis storend?

Verbaal sterk: Een begaafde kleuter met dyslexie kan verbaal heel sterk overkomen (Bruin – de Boer, 2011), waardoor de verwachting wordt geschept dat de leerling breed ontwikkeld is en zal voorlopen op zijn klasgenoten.

Tijd en ruimte: Het achterblijven van de domeinen tijd en ruimte kunnen een signaal zijn. Hier moet de leerkracht dus alert op zijn.

Gemiddelde taalontwikkeling: Een gemiddelde taalontwikkeling in combinatie met een goede tot zeer goede ontwikkeling op de andere gebieden kunnen ook reden tot zorg zijn.

Ongemotiveerd: De kleuters die moeite hebben met het herhalen van zinnen, het navertellen van een verhaal, moeite hebben met het snel benoemen van plaatjes en misschien moeite hebben met de dagen van de week worden makkelijk gezien als kinderen die ‘niet willen’ in plaats van ‘niet kunnen’.

De slimme kleuter is nieuwsgierig naar leren lezen en leren rekenen. Beantwoord als leerkracht ook zijn nieuwsgierigheid. Dit zal het gedrag van de kleuter alleen maar positief beïnvloeden. Er zal een verschil in ontwikkeling zijn tussen het lezen en het rekenen, doch het is niet ongewoon dat deze kleuter al een aantal letters kent. Dit kan worden gezien als een contra-indicatie voor dyslexie. Het benoemen van letters doet echter een beroep op het visueel geheugen en niet op fonologische vaardigheden. Het is dus belangrijk om de signalen al in een vroeg stadium te erkennen.

In groep 3 zal de leerling in het begin niet opvallen. Hij zal enthousiast starten met een gemiddelde ontwikkeling op lees- en spellinggebied. De moeilijkheden ontstaan na verloop van tijd door een tragere klanktekenkoppeling, moeilijkheden bij de niet-klankzuivere woorden, moeite met het verschil tussen de u, eu en ui (deze klanken zijn niet constant), waardoor het een ‘lui’ kind tot gevolg kan hebben. Het kind neemt in deze geen moeite om van fonetisch schrift naar de juiste spelling te komen en is dus niet aan het leren. De leerling zal geen andere fouten maken dan andere kinderen, maar de fouten zijn meer en hardnekkiger.

Na groep 3 zal de leerling moeite hebben met automatiseren. Zet daarnaast de weerstand tegen automatiseren van de begaafde leerling en er kan zomaar een werkhoudingsprobleemontstaan. De leerling heeft een zwak werkgeheugen als het gaat om talige taken (Gathercole & Alloway, 2014). Het tempo in de klas gaat omhoog. Het lezen verloopt trager, waardoor dit meer tijd en energie kost. Dit kan weer concentratieproblemen tot gevolg hebben. Deze schijnbaar onderontwikkelde executieve functies vormen ook een contra-indicatie voor dyslexie. Elsline Barends schreef er een mooi onderzoek over in 2012. De leerling laat een duidelijk verschil zien tussen mondelinge en schriftelijke vaardigheid. Omdat de mondelinge vaardigheid veel sterker ontwikkeld is, ontstaat een onjuiste verwachting van de leerkracht. De leerling zal zich op papier minder zeker voelen en dit kan faalangst tot gevolg hebben. Op spellinggebied is er in eerste instantie voldoende houvast aan de tot dan toe aangeboden regels, maar wanneer er meer regels in een woord komen, nemen de fouten toe. Begaafde leerlingen met dyslexie kunnen baat hebben bij het stroomschema van de regelwoorden, zoals omschreven in het dyslexieprotocol. De woordpakketten zullen prima gaan, vanwege een goed korte termijn-geheugen. Er vindt echter geen verinnerlijking plaats.

In groep 5 tot en met 8 nemen de automatiseringstaken toe, de schriftelijke productie neemt toe en de instructie in leerlingenboeken wordt gecompliceerder (Drent & Gerven, 2012). Als gevolg hiervan kan de leerling aangeven dat de stof te moeilijk is. Het werktempo gaat omlaag, de concentratie neemt af en de motivatie om te leren neemt af (Kooper-Kahn & Foster, 2014). In plaats van begeleiding op vermeende dyslexie zullen in dit geval eerder de executieve functies  (Dawson & Guare, 2009) versterkt worden.  Dit proces kan tot gevolg hebben dat er een lager advies uitgebracht wordt dan wat volgens de cognitieve vermogens van de leerling verwacht mag worden. De dyslexie wordt niet (h)erkend met in het ergste geval een drop-out tot gevolg in het voortgezet onderwijs, depressie in de adolescentie en als volwassene is de leerling zichzelf volledig kwijt. Deze voorbeelden zijn natuurlijk niet dagelijkse kost, maar het geeft wel aan wat een misdiagnose voor gevolg kan hebben.

Als je alle mogelijke gevolgen in relatie tot elkaar stelt, mag je concluderen dat de stoornis storend is als de leerling zelf negatieve gevolgen van de stoornis ondervindt. Ik ben van mening wanneer de leerling gezien wordt, er goed gesignaleerd wordt en er een passende begeleiding wordt geboden, de stoornis ‘an sich’ niet storend is. Zoals eerder genoemd in ‘Explorations in giftedness’ (Learning disabilities, giftedness and gifted/LD, 2011) is het zelfs afhankelijk van de omgeving of dyslexie daadwerkelijk een stoornis is of een ongemak.

Als leerkracht ben je dus een ontzettend belangrijke factor in het wel of niet erkennen van dyslexie. De gevolgen van het niet (h)erkennen kunnen verstrekkend zijn. Respecteer de leerling, maar respecteer ook de stoornis en diens grenzen. Anders zijn de gevolgen wel storend…


Een normatief concept…

The-Habits-of-Highly-Creative-People-Image-1-DKOnlangs werd ik geconfronteerd met een huisarts die de uitspraak deed: Hoogbegaafd en ADHD bestaat niet! Nu heb ik dan al snel een mening klaar, maar de ouder die hiermee werd geconfronteerd niet. Dat deed mij besluiten deze discussie op te zetten. Ontwikkelingsstoornissen zoals autisme en ADHD worden wel vaak genoemd als stempel op het gedrag van hoogbegaafde kinderen. Het is echter wel mogelijk om náást de begaafdheid een leer- of ontwikkelingsstoornis te hebben.

Ontwikkelingsstoornissen worden zoals ik hierboven al aangaf, het vaakst genoemd. Begaafde kinderen hebben moeite met de contactname met andere kinderen, behalve wanneer ze iemand tegenkomen die dezelfde interesse deelt. Begaafde kinderen hebben moeite met stilzitten en moeite met de concentratie, behalve als de stof hen interesseert.

Leerstoornissen worden het minst vaak herkend, omdat de meeste begaafde kinderen een kei zijn in het compenseren van hun onvermogen. Tafels zijn niet geautomatiseerd, maar dat wordt niet gezien, omdat de begaafde leerling heel snel is in het herhaald optellen. Deze, in principe juiste, strategie kan de leerling heel lang helpen, maar er komt een moment waarop dat niet meer lukt. Dat moment is vaak al op het voortgezet onderwijs.

Dyslexie wordt vaak niet eens vastgesteld, want de leerling scoort niet bij de 10% zwak spellende leerlingen. Dit is 1 van de criteria om het stempel dyslexie te krijgen volgens het dyslexieprotocol. De leerling kan zelfs in een klas de beste speller zijn, maar toch dyslexie hebben. In onze westerse, academisch georiënteerde samenleving is een voldoende leesniveau toch van groot belang.

Nu ben ik geen voorstander van labels, maar je zegt ook niet tegen iemand die blind is dat hij.zijn uit moet kijken. In dit geval is een stoornis een beperking en ik vind dat deze beperking gerespecteerd moet worden. Ik blijf wel filosoferen over de vraag wanneer de stoornis nu storend is. Onlangs had ik het voorrecht om Debra Troxclair van de Lamar University te mogen ontmoeten. Zij is gediagnostiseerd twice-exceptional, dat wil zeggen begaafd én (in haar geval) ADHD. Zij noemde het zelf echter ‘highly creative’

Ik ben nieuwsgierig naar de gedachte van de lezer, dus…

Wanneer is de stoornis storend?

 


Hoog-be-wat? (deel 1)

Opvoeddesk_hoogbegaafdheid_1Soms sla je weleens een stap over…Van die stappen waarvan je later denkt: oh ja, dat is ook zo. Ik vraag mezelf dan altijd af wat ik zelf dan bedoel. Zo ook bij deze.

Ik bedacht me vanuit mijn werk en mijn gezin dat er in mijn woonplaats weleens behoefte kon zijn aan een begeleidingspraktijk voor (hoog)begaafde kinderen, hun ouders en hun scholen. Aangezien mijn brein vaak groots denkt en klein doet, heb ik me maar ingeschreven bij de kvk en is dus nu Kreate-it online. en dan begint het avontuur eigenlijk. Dan ga je denken, wat gaan we doen? Dus ik plaatste een bericht. Dat bericht kreeg wat bezoekers. Ik plaatste nog een bericht. Ook dit bericht kreeg bezoekers. Kijkers blij, ik blij. Opeens bedacht ik me, dat het nog weleens zo kon zijn, dat lang niet iedereen weet of notie heeft van (hoog) begaafdheid.

De heersende gedachte (ja, ook nog in het onderwijs) is dat het slimme kinderen zijn die alles kunnen en die verwachting wordt ook vaak uitgesproken. Gelukkig zijn er (hoog)begaafde kinderen die zo zijn. Anderzijds zijn er ook kinderen die niet alles kunnen en ook nog moeten leren. Nu zit hem hier de crux in het onderwijs. De leerkracht biedt kinderen kennis aan op de basisschool. Vaak feitenkennis die gereproduceerd mag worden. Bij rekenen en begrijpend lezen komen er nog wat strategieën aan bod, maar dat is voor de (hoog)begaafde allemaal niet zo spannend. Vaak heeft hij de kennis al en gebruikt de rekenstrategie ook al een tijdje. Kortom, hij leert niet zoveel. Daarom wordt er ook zo aangedrongen op uitdaging. Nu kom je hier als leerkracht dus ook al snel in valkuil terecht. Uitdaging heeft ook instructie nodig. De leerling heeft de vaardigheid nodig om te kunnen leren.

Maar even terug naar de kern. Dit is overigens ook iets wat in het onderwijs vaak als ADHD wordt aangeduid. Het drukke gedrag, niet kunnen wachten, snel en veel praten, niet stil kunnen zitten, slecht luisteren, niet aan het werk blijven, oftewel een concentratieprobleem. Terwijl het kind thuis uren geconcentreerd aan het lezen kan zijn.

Terug naar de kern. Wat is hoogbegaafdheid? Ehhmmm….Heeft u even? Het voordeel van tekst is, dat je het langer kunt maken. Het nadeel van lange teksten is dat het minder gelezen wordt. Als ik het gelezen wil hebben dan moet ik de uitleg dus niet langdradig doen, maar kort en bondig. Hier schuilt voor mij een probleem, vroeger was ik kort, tegenwoordig ben ik duidelijk. Tijdens het schrijven heeft mijn gedachte om dit stuk in delen aan te bieden de overhand gekregen, dus de uitleg over HB (zo wordt het ook wel genoemd) komt in delen. Elke keer een stukje om deze kwaliteit, dit talent, dit voordeel erkend te krijgen in de huidige samenleving. Mijns inziens is dit nog niet het geval.

Weer terug naar waar we mee bezig waren. Joseph Renzulli, een Amerikaans psycholoog, bedacht een model (het drie ringen model) om de brede opvatting over begaafdheid te bevorderen. Hij zei dat een hoge intelligentie (IQ>130) in combinatie met een creatief denkvermogen en een goede motivatie iemand begaafd maakt. Hij bleef met dit model echter een beetje hangen bij de intellectuele capaciteiten van de mens. De Nederlandse professor Franz Mönks stelde dat de school, je vrienden en het gezin ook heel belangrijke factoren zijn om je talenten te ontwikkelen.

Gagné en Heller bedachten andere modellen. Die zal ik volgende week behandelen. Deze zijn iets omvangrijker en stellen nog meer dat er geen excellentie plaatsvindt zonder ontwikkeling. Overigens grappig om te weten dat de ascii-code voor é, 130 is…

(Hoog)begaafdheid is te herkennen aan een aantal kenmerken. In mijn eerste blogpost ‘Ik ben begaafd…’ staan er een aantal met de valkuilen. Een veel voorkomend euvel bij begaafdheid is sensitiviteit. Ontzettend veel last hebben van labeltjes in je kleding, alles horen, angst in drukke ruimtes. Dit zijn voorbeelden. Vaak wordt er gezegd dat het kind zich niet moet aanstellen of niet altijd zo serieus moet zijn. Ik acht dat hetzelfde als aan een bouwvakker te vragen om een juiste medische diagnose te stellen. Er zit dan een hogere geluksfactor bij. Dat geldt ook in dit geval voor het begaafde kind. Die kan om leren gaan met zijn gevoeligheden, maar als hij ze gaat ontkennen, dan kan het een probleem gaan worden. Faalangst ligt op de loer (hierover schreef ik al in een eerdere blog)

Om (hoog)begaafdheid vast te stellen tegenwoordig is vaak toch nog een intelligentietest nodig. Hieruit moet toch nog een IQ van 130 of meer uitkomen om een kind hoogbegaafd te mogen noemen. Hierdoor krijgen deze kinderen toch nog te vaak een negatieve stempel door de omgeving. Helaas is het aan de buitenkant niet te zien of je (hoog)begaafd bent, je bent ook heel goed in staat om je aan te passen, waardoor de kans bestaat dat je jezelf kwijtraakt. In sommige gevallen kun je beter zeggen dat je ADHD hebt, want dat kennen de mensen, dan dat je (hoog)begaafd bent. Dan moet je je niet zo aanstellen, doe maar normaal…

Maar om terug te komen bij de kern. (Hoog)begaafdheid is een fysiek neurologisch voordeel dat zich mogelijkerwijs  uit in een snelle, intense gedachtegang, waarbij er veel onthouden wordt, er weinig details in de grote lijn over het hoofd worden gezien, er veel bestaande kennis met nieuwe kennis wordt verbonden en nog wat meer zaken. Ik zie het vooral als een kwaliteit die ingezet moet worden.

Ik besluit dit epistel met een uitspraak van Renzulli, die de intentie van het bedrijf bevat (en dat al een aantal jaren)

I believe that the best way to predict the future is to Kreate-it.

Lijkt mij overbodig om te melden dat de onjuiste spelling juist de intentie was in dit verhaal.

 


Frustratie-tolerantie 2

frustratie-02

Je kent dat wel, dat gevoel dat iets niet lukt. Je het nogmaals probeert en het nog niet lukt. Je het daarna nogmaals probeert en het nog niet lukt. Vaak leg je datgene waar je dan mee bezig bent aan de kant. Nu is dit in 3 keer redelijk gechargeerd, maar begaafde leerlingen kunnen daadwerkelijk nadat het de eerste keer niet is gelukt, weglopen voor een taak.

Begaafde leerlingen op de basisschool zijn gewend dat alles ineens lukt. Zonder oefenen weten ze dingen die anderen nog niet weten. Als dat op school gebeurt, kan dat ook ergens anders gebeuren. Nu zijn deze kinderen vaker wel dan niet op meerdere gebieden bovengemiddeld. Vaak zonder enige inspanning. Hier zit voor de leerling de valkuil.

Ik mocht vandaag aanwezig zijn bij een lezing van Tijl Koenderink van Novilo. Dat was zeer inspirerend en gaf me eigenlijk de aanzet tot het schrijven van dit stukje. Het verhaal kwam redelijk in het begin op het geheugen. Hij gaf aan dat het geheugen getraind kan worden en in die zin gezien kan worden als een ‘spier’ Dit illustreerde hij met een opdracht aan ons, het publiek. Hij ging een verhaal vertellen en wij moesten ons dat verhaal dan gaan voorstellen. Werd een beetje vreemd gaf hij aan, maar we moesten het toch proberen. We mochten niets opschrijven. Het verhaal ging over een grote zwarte Engels bolhoed, daar vlogen hanen uit, als je beter naar die hanen keek, bleken het druipende hammen te zijn. Die hammen vielen op een groep slijmerige alen, die via een heg naar een in de verte staande eik kropen. Aangekomen bij die eik, kropen de alen naar boven om daar als hoeven in de top te belanden, die hoeven kregen vleugels en werden bijen. Die bijen vlogen uiteindelijk als een grote das  uit de eik. Nu vraag je je waarschijnlijk af, wat dit met frustratie en weglopen te maken heeft… De vraag die Tijl na afloop van het verhaal stelde ging over de 10 zelfstandige naamwoorden die hij in zijn verhaal had gebruikt. Die moesten we opschrijven en dan ging hij na hoeveel dat wij er onthouden hadden. Nu komt ie, ik vergat de heg. Ik had in 5 seconden 9 woorden op papier, maar de heg vergat ik. Ik gunde mezelf geen tijd om verder na te denken, maar ik ging zitten balen. Ik baalde dat ik er geen 10 had. Hier zat mijn frustratie. Heel stom eigenlijk, maar wel kenmerkend voor jouw begaafde leerling of kind.

Deze kinderen verwachten dat ze iets kunnen zonder te oefenen. Als je als leerkracht dan opeens uitdaging gaat bieden op het niveau van het kind, dan zal het waarschijnlijk tegen zijn grens aanlopen. Hier komt jouw rol naar voren. De leerling zal gaan zeggen dat het saai is. Het magische woord, want jij gaat waarschijnlijk op zoek naar ander materiaal. Dit materiaal vindt hij ook saai, waarop jij nogmaals op zoek gaat en de leerling alsnog niets heeft gedaan waarbij hij tegen zijn grens aanliep. Misschien merk je als ouder ook dat je kind thuis dingen uit de weg gaat, omdat hij het saai vindt. Ook als ouder heb je iets te doen.

Ik refereer in dit geheel aan het onderzoek van K. Anders Eriksson waaruit blijkt dat toppers in een vakgebied veel ervaring hebben. Oftewel oefening baart kunst. Malcolm Gladwell heeft deze theorie afgestoft en in een boek verwerkt. Hij stelt hier dat topsporters en musici ongeveer 10000 uur moeten oefen om bij de top te kunnen horen. Nu spelen factoren als aanleg, algemene intelligentie en leeftijd ook een belangrijke rol. Bij cognitief getalenteerde kinderen heb je deze drie factoren ineen en kun je dus uitgaan van het gegeven dat oefening noodzakelijk is om iets onder de knie te krijgen.

Deze oefening krijgen kinderen alleen maar als wij als volwassenen ze daarin steunen. Kaders scheppen, eisen stellen, afspraken maken en nakomen. Allemaal manieren om te begeleiden. Omdat veel van deze kinderen zich de tijd ook niet gunnen om zich zaken eigen te maken, moeten wij die tijd faciliteren en het geheel afbakenen. Eerst afronden, dan pas verder…

En wat kun je nu met dit verhaal? Op zich niet zoveel, misschien de noodzaak om dingen te moeten oefenen helder te krijgen. Verder zat ik met mijn eigen frustratie-tolerantie op zo’n hellend vlak, dat ik met 5 geplaatste berichten zonder reacties al met de gedachte zat dat mijn stukken vast niet interessant genoeg zijn. Is het een realistische verwachting dat je binnen 2 maanden zonder oefening een succesvolle ondernemer bent. In het geval van begaafde ondernemers vast wel…Ik niet, ik moet ervoor oefenen. Dat zal ik dus blijven doen tot ik het kan…


Help, ik voel…

Hoogbegaafde kinderen hebben vaak een intens gevoelsleven. Een levendige fantasie, gevoeligheid van zintuiglijke prikkels of het snel oppikken van een bepaalde sfeer. Deze gevoeligheid kan leiden tot heftige drift- en huilbuien, extreme vreugde of intens verdriet. Daar waar jij als ouder of omstander misschien denkt aan aanstellerij is in dit geval het credo: Neem hun gevoelens serieus!

Dabrowski deed onderzoek naar intensiteit bij hoogbegaafden en vond 5 prikkelgevoeligheden: intellectueel, emotioneel, zintuiglijk, psychomotorisch en op het gebied van de verbeelding. Voor een samenvatting van deze theorie verwijs ik u naar ieku.

Iedereen heeft zo zijn eigen manieren om om te gaan met zijn emoties. Daarom help ze hun gevoelens reguleren! Wij als volwassenen hebben het geleerd, dus kunnen wij de kinderen ook leren om zelf dingen te bedenken die een fijn gevoel geven, zodat het makkelijker wordt om er zelfstandig voor te zorgen dat ze lekker in hun vel zitten.

BOEKTIP (de survivalgidsen hoogbegaafdheid en hoogsensitiviteit zijn hier ook verkrijgbaar)

9789059326941_1

Als je intense gevoelens hebt, is het fijn als je die ook onder woorden kunt brengen. Help kinderen te praten over hun gevoelens. Als een kind een 1-op-1 gesprek spannend vindt, kan samen tekenen of wandelen een goed alternatief zijn om tot een gesprek te komen.

Als je veel en snel nadenkt, kan zo’n stortvloed aan gedachten best overweldigend zijn. Zo overweldigend zelfs, dat het moeilijk wordt om rust te vinden of om de gedachten te ordenen en om te zetten in daden. Praat met kinderen over deze gedachten en help ze om er structuur in te brengen door bijvoorbeeld een mindmap te maken of een dagboek bij te houden.

Het smoeltjesschrift van Scrivo Media is hierbij ook een mooi hulpmiddel.

Geef ze een uitlaatklep. Laat ze even rennen, schommelen of trampolinespringen als je merkt dat ze ‘vol’ zitten en geef ze iets waarmee ze zonder schadelijke gevolgen kunnen friemelen. Er bestaat zelfs speciaal friemelspeelgoed, zoals Tangles en neoClicks.

Bovenstaande tips zijn overgenomen uit de gids voor hoogbegaafde kids. Het is geschreven door Sandra van Bijsterveld. In dit boekje staan 80 praktische opvoedtips en is verkrijgbaar bij Scrivo Media.


Ontwijkgedrag en perfectionisme, een relatie?

Kamer opruimen? Thuis niet, wel bij een ander… Schoonmaken? Thuis niet, wel op school… Werkstuk maken? Dertig smoezen….

Bekende situaties? Dit zou best eens perfectionisme kunnen zijn. In eerste instantie is de gedachte vaak onwelwillendheid of in de volksmond luiheid, maar het tegendeel kan echter waar zijn. Begaafde kinderen leggen de lat vaak heel erg hoog. Soms onrealistisch hoog, waardoor er een soort tilt situatie ontstaat en er helemaal niets meer gebeurt.

Perfectionisme ‘an sich’ is helemaal niet zo verkeerd. Je bent dan vaak kritisch en neemt niet alles voor lief. Op school besteed je iets meer aandacht aan je werk en op je werk ben je net iets zorgvuldiger. Het heet niet voor niets PERFECTionisme.

Er zit echter ook een keerzijde aan, zoals ik eerder beschreef. Als je nu je eigen verwachtingen niet waar kunt maken?Faalangst ligt op de loer,omdat je lat zo hoog ligt. Je kunt moeilijk dingen uit handen geven. Moeite met samenwerken. Onzekerheid kan een gevolg zijn. De combinatie niet willen falen en onzekerheid kan bepaalde gevoelens met zich meebrengen. Boosheid, frustratie, teleurstelling, schaamte of verdriet. Uiteindelijk kun je ook jezelf kwijtraken… Als leerkracht of ouder heb je dus iets te doen als je merkt dat je leerling of kind last heeft van zijn perfectionisme.

Hieronder een aantal praktische tips:

 • Maak duidelijk aan welke eisen de opdracht of taak moet voldoen. Wanneer vind jij dat een opdracht of taak voldoende is uitgevoerd? Ook is het belangrijk dat je alleen goede resultaten beloond als er inspanning is geleverd.
 • Wees je bewust van je eigen houding ten opzichte van de taak.
 • Geef geen open opdracht of taak zonder instructie en/of begeleiding.
 • Ga na of de taakaanpak van je kind of leerling past bij de opdracht. Als je ziet dat er een onjuiste strategie wordt gehanteerd of er steeds gezocht wordt naar de meest efficiënte weg om de taak te verrichten, stuur dan bij.
 • Evalueer op gemaakt werk door middel van reflectie. Dit is iets ander dan beoordelen. In dit geval gaat het bij negatieve perfectionisme en faalangst niet om ‘goed’ of ‘fout’, maar om het waarom daarvan. Onderstaande vragen kunnen hierbij helpen.
  • Wat wist/kon je al toen je begon?
  • Wat weet/kun je nu meer dan eerst?
  • Waar merk je aan dat je dat weet/kunt?
  • Waar kan ik aan merken dat je dat weet/kunt?
  • Wat heb je gedaan om dit te leren?
  • Wat vond je moeilijk?
  • Wat vond je makkelijk?
  • Hoe heb je hulp gezocht?

Juist deze laatste vragen helpen om inzicht te krijgen in zijn eigen rol bij succes en falen. Met name dit laatste is van belang. Kinderen met een ongezond perfectionisme of faalangst hebben het gevoel dat zijzelf geen invloed op de situatie kunnen uitoefenen. Onze taak is om duidelijk te maken dat zij die invloed wel degelijk hebben en dat wij er zijn om hen te ondersteunen.

Nog even kort samengevat:

 1. maak duidelijk welke verwachting je hebt.
 2. Ondersteun dat met je attitude.
 3. Begeleid bij het kiezen en toepassen van een handige taakaanpak.
 4. Evalueer vanuit het proces.
 5. Beloon bij een reële prestatie.

one-job-0


Kiezen….? 1

In eerste instantie wilde ik deze post als titel ‘relativiteitstheorie 2.0′ geven. Ik vond dat echter getuigen van enige grootheidswaan. In dit stadium vind ik dat nog niet zo nodig.

Maar dan de huidige titel. Ook deze had anders kunnen zijn. Het zijn van die dingen waar ik nooit te lang bij stil wil blijven staan, omdat elke titel wel weer iets moois in zich heeft. Ik kan daar uren over nadenken en uiteindelijk blijf ik er vaak over nadenken zonder dat er iets gebeurt. Terug bij het begin, kiezen…?

Mijn dochter zit in groep 4, heeft net meivakantie gehad, redelijk wat ondernomen, dus genoeg te vertellen op school. Dat heb je dan vaak, zo’n vakantie-vertel-moment. Vanmiddag van de opvang gehaald, direct ontvangen met de grootste knuffel die ze had, spulletjes gepakt en richting huis. Onderweg de nuchtere opmerking: ‘Ik heb maar gezegd dat ik niets te vertellen had.’ Op mijn vraag of ze ook daadwerkelijk niets te vertellen had gaf ze als antwoord: ‘De meester wilde weten wat het leukste was wat je in de vakantie gedaan had. Ik vond alles even leuk. Ik kon niet kiezen, dus zei ik maar dat ik niets te vertellen had.’

Op zich niet zo’n punt natuurlijk, ware het niet dat je dan als ouder regelmatig terug krijgt dat ze nooit zoveel te vertellen heeft. Wat dan dus niet zo is, maar wel zo wordt ervaren. Normaliter sta ik daar nooit zo bij stil, maar nu speelde het filmpje van mijn eigen klas zich in mijn hoofd af. Ik heb die vraag ook gesteld en ik kreeg ook het antwoord van het pientere meisje uit de klas, dat ze niets te vertellen had.

Als ouder heb ik ’s ochtends even een momentje voor mezelf nodig om mijn gedachtekronkels te laten aarden. Als ik mijn kinderen vraag welk beleg ze op hun boterham willen hebben, blijft het voor mij vaak te lang stil. Dan gaat het machientje van binnen alweer aan: Waarom vraag ik het? Waarom maak ik hun lunch niet de avond van tevoren? Waarom geef ik niet 2 keuzes? Wat als ze iets kiezen wat er niet is? En met deze laatste vraag beland ik alweer bij een verjaardag of visite.

‘Wat wil je drinken?’

‘Maakt me niet zoveel uit.’ ‘Kies nou iets.’ ‘Ok, een glas water’ ‘Wil je niet iets fris of koffie?’ ‘Nee, een glas water’ ‘Ben je ziek?’ ‘…….’ Waarom zou ik dan kiezen? Ook als je direct iets kiest, omdat dat toevallig uit je mond komt en je dan als reactie krijgt, dat hebben we niet, is mijn gedachte alweer, waarom vraag je het dan?

Terug bij het broodbeleg. Ondertussen zijn we al 2 minuten verder. ‘Jij mag kiezen, papa’ ‘Dan doe ik een broodje boter…’ ‘Bah, doe dan maar hagelslag…..’ Waarom vraag ik het dan?

Nee zonder gekheid. Kiezen blijkt voor begaafde kinderen (en volwassenen) nog steeds een moeilijke bezigheid. Refererend aan Johan Cruijff: ‘Elk nadeel heb z’n voordeel’, heb elk voordeel ook weer z’n nadeel en elk nadeel weer z’n voordeel. Kortom elke keuze heeft consequenties. Ook die leerling in je klas die een uur doet over 20 sommetjes, waarvan je weet dat hij ze beheerst. Ga eens in gesprek, vraag eens welke manier hij gebruikt. Als hij aangeeft dat jij als leerkracht hebt gezegd, kies je eigen strategie, dan weet je dat alle mogelijke strategieën de revue zijn gepasseerd. Neem je het hem dan kwalijk of help je hem door samen met hem zijn strategie te bepalen.

kiezen

Als je de volgende keer je begaafde leerling of kind of collega dwingt om te kiezen, geef hem dan een kader en wat meer tijd…